Formularz zgłoszeniowy do I etapu programu Edukacja Inspiracja - edycja 2023/2024

Ostrzeżenie

Zamknięto możliwość wypełniania tego formularza.

Edukacyjna Fundacja im. Romana Czerneckiego i Fundacja Szkoła z Klasą zapraszają do udziału w VII edycji programu grantowego Edukacja Inspiracja.

Chcemy w nim docenić nauczycieli i nauczycielki a także wzmocnić ich rozwój zawodowy. Oferujemy wsparcie merytoryczne i finansowe w wysokości do 4 500 zł na autorskie projekty edukacyjne realizowane wspólnie z uczniami klas 4-8 w roku szkolnym 2023/2024. Naszą ofertę kierujemy do nauczycieli i nauczycielek szkół podstawowych publicznych i społecznych z miejscowości do 30 tys. mieszkańców.

Rekrutacja do programu przebiega dwuetapowo. Na pierwszym etapie nauczyciel(ka), który(-a) w przypadku otrzymania finansowania będzie odpowiedzialny(-a) za realizację projektu, zgłasza pomysł na projekt edukacyjny. W formularzu do I etapu opisuje w kilku krótkich pytaniach pomysł na projekt, swoje doświadczenia w pracy tą metodą itp. Na tym etapie rekrutacji zależy nam na poznaniu wstępnej koncepcji projektu. Nie chcemy jeszcze poznawać w pełni zaplanowanych działań - będą one opisywane dopiero w II etapie rekrutacji. 

Zwracamy uwagę, że cały formularz do pierwszego etapu należy uzupełnić podczas jednej sesji (nie ma możliwości zapisania treści i wrócenia do nich później)

Rekrutacja do I etapu trwa do momentu wpłynięcia pierwszych 300 zgłoszeń, jednak nie dłużej niż do 17 września 2023 r. Zgłoszenia z I etapu rekrutacji, które spełnią wymogi formalne i kryteria merytoryczne, zostaną ocenione przez przedstawicieli Fundacji EFC i Fundacji Szkoła z Klasą. Spośród wszystkich zgłoszeń wybrane zostanie 80, które przejdą do kolejnego etapu rekrutacji. Wyniki pierwszego etapu zostaną ogłoszone nie później niż 20 września 2023 r.

Edukacja Inspiracja to program prowadzony przez Edukacyjną Fundację im. Romana Czerneckiego we współpracy z Fundacją Szkoła z Klasą.