Szkoła z Klasą - edycja 2023/2024: formularz rejestracji szkół

Ostrzeżenie

Zamknięto możliwość wypełniania tego formularza.

Szkoła z Klasą – edycja 2023/24 trwa cały rok szkolny – od października 2023 roku do czerwca 2024 roku.

Do Programu zapraszamy zespół reprezentujący szkołę. Zgłoszenia zespołu dokonuje dyrektor(ka) szkoły lub osoba przez niego/nią wskazana. Poza dyrektorem(-ką) do udziału w Programie należy zgłosić min. dwóch nauczycieli(-lki) za ich wolą i wiedzą. Do wypełnienia formularza potrzebne będą dane teleadresowe szkoły, dyrektora(-ki) oraz wszystkich nauczycieli i nauczycielek, którzy wezmą udział w Programie (imię i nazwisko, adres email, nauczany przedmiot). Przed przystąpieniem do wypełnienia formularza prosimy zapoznać się z regulaminem udziału w Programie.

Szczegółowe informacje na temat rejestracji: https://www.szkolazklasa.org.pl/obszary/szkola-z-klasa/
Regulamin programu Szkoła z Klasą: https://www.szkolazklasa.org.pl/wp-content/uploads/2023/08/regulamin-szk-edycja-2023-2024.pdf
Na zgłoszenia czekamy do 30 września 2023 roku.

O wynikach poinformujemy najwcześniej 2 października 2023 roku.