Zainteresowanie programem Asy Internetu

 

Jeśli chcesz poznać program Asy Internetu i pomagać swoim uczniom rozwijać cyfrowe bezpieczeństwo i obywatelstwo poprzez wartości: rozsądek, uważność, siłę, życzliwość i odwagę, wypełnij poniższy formularz. Zespół Asów Internetu skontaktuje się z Tobą i przekaże Ci informacje o aktualnych możliwościach udziału w programie. 

W razie pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt mejlowy: asyinternetu@szkolazklasa.org.pl.

Udział w programie Asy Internetu jest bezpłatny.  Osoby, które ukończą cykl szkoleń otrzymają certyfikat programu Asy Internetu od Fundacji Szkoła z Klasą i Google.org oraz materiały edukacyjne w wersji papierowej.

Dane uczestnika
Twój numer telefonu. Jeżeli nam go podasz, w wyjątkowych sytuacjach będzie nam łatwiej się z Tobą skontaktować.
Dane Pracownika Szkoły
Zgody
(Niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z brakiem możliwości przyjęcia do programu). Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Szkoła z Klasą (FSZK) z siedzibą w Warszawie przy ul. Śniadeckich 19, email: fundacja@szkolazklasa.org.pl, tel. 518 287 625. Podanie danych i zgoda na ich przetwarzanie są dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w szkoleniach. Twoje dane osobowe mogą być udostępniane sponsorom programów, w których uczestniczysz, do celów kontroli finansowej tych programów, na podstawie uzasadnionych prawnie interesów FSZK oraz sponsorów, związanych z potrzebą kontroli sposobu wydatkowania środków finansowych. Dane mogą również być powierzane do przetwarzania podmiotom, które świadczą na rzecz FSZK usługi wiążące się z przetwarzaniem danych osobowych, z zastrzeżeniem, że te podmioty nie nabywają prawa do samodzielnego przetwarzania tych danych, a jedynie do wykonywania poleceń FSZK w tym zakresie. Dane osobowe są przechowywane do chwili upływu okresu przedawnienia roszczeń lub do chwili upływu okresu przechowywania dokumentacji programu, wymaganego przez sponsorów lub do chwili upływu okresu wynikającego z obowiązujących przepisów dotyczących prowadzenia ksiąg rachunkowych, przy czym obowiązuje najdłuższy okres. Masz prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo przenoszenia danych. Dopuszczalność korzystania z poszczególnych praw zależy od podstawy prawnej konkretnego przetwarzania. Masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (PUODO).